ŠTA SEJATI U NAREDNOM PERIODU

Poljoprivrednici, posebno ratari i  stočari su u vremenskom tesnacu sa setvom lucerke, crvene deteline i uljane repice, a malo im je preostalo vremena za početak setve  ostalih strnih žita kao što su ozimi ovas,  ječam, tritikale .

Zašto sam ovo napisao? Zašto su u vremenskom tesnacu? Pa mi sa setvom u optimalnom vremenskom roku, a to je do polovine septembra, postižemo da mlade biljke lucerke i crvene deteline spremno dočekaju i prežive eventualne rane jesenje mrazeve. Sa ovim nema igranja, jednostavno neozbiljno je da neki poljoprivredni proizvođači sada čekaju kišu da pooru stnjište,  predsetveno pripreme zemljište i poseju lucerku ili crvenu detelinu. Moj savet je da ako nisu do sada pripremili parcelu za setvu lucerke ne ulaze u taj posao ako ga ne urade u narednih par dana ,mislim na setvu,  a danas je 18.09.2018.  Da bi prezivela mraz lucerka bi trebala imati formirana 5-10 listova ,minimum 3-5 . Pri setvi obavezno koristiti deklarisano seme. Količina semna za setvu je  od 16-18 kg/ha deklarisanog semena. Setvu obavljati na dubini od 0,5-2 cm , na težim od 0,5-1 cm , dok na lakšim od 1-2 cm. Sve ovo važi i za crvenu detelinu stim što je setvena norma za crvenu detelinu ako se seje sejalicama od 14-16 kg/ha deklarisanog semena.

Takozvana ostala strna žita takođe traže poštovanje optimalnog vremena za setvu.

Najbolje vreme za setvu ozimog ovsa koji se sve više seje kod nas ispod Save i Dunava je zadnja –treća dekada septembra sa količinom semena od 140-160 kg/ha deklarisanog semena. Ozimi ječam se seje krajem septembra pa do 10. oktobra. Setvena norma je za većinu sorata  ozimog ječma na našem tržištu je od 160-180 kg/ha ,a ovo sam napisao pošto se pojave i pojedinačne sorte ječmova sa većom setvenom normom. Tritikale se seje do polovine oktobra sa količinom deklarisanog semena od 200-200 kg/ha .

Opšta je preporuka  da se setva obavi u optimalnom roku setve,  pošto nam je cilj da sa setvom postignemo da biljke spremne  uđu u zimu,  u optimalnoj fazi razvoja kako bi izdržale i preživele surove zimske uslove i u proleće nastavile sa razvojem.pa je možda i najvažnija i odlučujuća radnja za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Ne treba se igrati i neozbiljno shvatati optimalan rok setve. Isto je bitna i dubina setve.

Sve u svemu moj savet ratarima i stočarima je da se ne opuštaju u ovim lepim danima,  da je ljušćenje strnjišta prva radnja obrade zemljišta , a preko 50% strnjišta još nije oljušteno ni poorano .

Poštujte struku koja govori da se setva obavi u dobro pripremljeno i nađubreno zemljiše po savetu urađene agrohemijska analize,  i da je postupljeno u potpunosti po njoj. Bez toga je obavljanje setve u zemljište koje je na brzinu pripremljeno , bez urađene ahrohemijske analize , van svih optimalnih rokova ( ne valja ni prerana ni prekasna setva),  i  na neodgovarajuću dubinu veliki rizik,  a to se radi,  a ove pretpostavke potvrđuju i prinosi i velike neobrađene površine .

Izvor: domacinskakuca