STANJE U SRPSKOM STOČARSTVU ALARMANTNO

Kada je reč o stočarskoj proizvodnji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je na početku 2019. godine zabeleženo dramatično brojčano stanje. Član Odbora za selo Srpske akademija nauka i umetnosti, Branislav Gulan objašnjava da je takvo stanje srpskog stočarstva rezultat dvodecenijskog opadanja u proseku od 2-3% na godišnjem nivou. 

Prema zvaničnim podacima u našoj zemlji u uzgoju trenutno ima 878.000 goveda. To je istorijski minimum goveda, a ta brojka je za 2,3% manja u odnosu na 2017, dok je 2016. godine u Srbiji bilo 892.000 goveda. Ovome treba dodati da je na početku 2018. godine u našoj zemlji u tovu bilo 12.000 junadi i zbog izvoza u Tursku sve je poklano.

Gulan navodi da podataka o novom tovu trenutno nema i sve se svodi na nagađanje. Turska je prošle godine uvezla ukupno 54.000 tona govedine, a u tome je bilo 3.609 tona iz Srbije.

Prosečna uvozna cena tone goveđeg mesa prema podacima koji su stigli iz Turske, bila je 3.959 evra, dok je jedino Srbiji više plaćano, čak 5.314 evra po toni ili 34,2% odsto iznad prosečne cene. Razlog za to je ishrana bez GMO, što daje kvalitet mesu, koji drugi nemaju.

Branislav Gulan ističe da je stočarstvo do sada u BDP agrara Srbije učestvovalo sa 30%, a danas je taj udeo još manji. Na početku raspada SFRJ iz Jugoslavije se u svet izvozilo 54.450 tona najkvalitetnijeg crvenog mesa “bejbi bifa”. Od te količine preko 30.000 tona bilo je iz Srbije. Stočarstvo u našoj zemlji je sada devastirano, o čemu svedoče podaci o izvozu poslednjih godina.

Srbija na početku 2019. godine imala 2,79 miliona svinja što je za 4,1% odsto manje nego u 2017. godini. To je najmanji broj svinja od 1955. godine.

Statistika beleži da u našoj zemlji trenutno ima 1,71 miliona ovaca. U odnosu na minimalan broj 2002. godine, kada je bilo samo 1,44 miliona grla, to je povećanje za 18,12%.

Broj koza se kreće oko 235.000 grla, a Srbija poseduje 16,2 miliona komada živine. Dakle, stanje u stočarstvu je zabrinjavajuće.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku proizvodi se manje od 400.000 tona svih vrsta mesa i troši po stanovniku manje od 30 kilograma godišnje. Kada se raspadala Jugoslavija na prostorima Srbije se proizvodilo 650.000 tona svih vrsta mesa i trošilo po stanovniku oko 65 kilograma godišnje.

Razloge za takvo stanje u stočarstvu treba tražiti i u tome što je za poslednje dve i po decenije uništeno oko 400.000 seoskih domaćinstava.

Izvor: Agroklub