STANJE VODE NA JEZERU PALIĆ

Pri obilasku sva četiri sektora jezera Palić može se uočiti da je bistrina vode po istim prilično različita, navodi subotica.info.

Providnost vode, najbolja je u sektoru dva i tri ( približno ista ) pa onda u sektoru jedan. Da vidite nešto u vodi u sektoru četiri, turistički deo, gotovo je nemoguće, tako da i bela čaplja u prilogu ne uspeva da ulovi ništa i pored mirnoće koju ume da ostvari zureći u zelenu vodu pored terase Kapetanskog rita.

Zanimljivost koja je uočena je to da je broj ptica na sektorima dva i tri ogroman dok na četvorki, gotovo da ih nema.

Oto Sekereš iz JP Palić Ludas kaže: -Sada je u toku period inkubacije, gneždenja, galebova i ostalih ptica a one se nalaze u sektroima dva i tri, i smatramo da je to razlog što ih nema u turističkom delu, ali ne možemo sa sigurnošču reći da na to ne utiče i kvalitet vode.

Inače trsku na ostrvu na kojem se gnezde ptice, čuvari zaštićenog područja su pokosili tokom februara i vidljivost aktivnosti ptica je odlična ako imate durbin.

Izvor: subotica.info