СТАНОГРАДЊА У ЗРЕЊАНИНУ НЕ ЈЕЊАВА – НА ВИШЕ ОД 15 ЛОКАЦИЈА У ИЗГРАДЊИ ПРЕКО ХИЉАДУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА

Тренд интензивне станоградње, започет у Зрењанину пре неколико година, наставља се несмањеним интензитетом и на почетку 2024. године на територији града активно је више од 15 градилишта објеката колективног становања. Они су у различитим фазама градње – од припреме грађевинског земљишта и уређења локације, до реализације неке од предвиђених етапа, а кроз јавне презентације најављени су и неки нови пројекти.

У изградњи је преко хиљаду стамбених јединица, док се на две локације изводи обимна реконструкција и претварање пословног простора у стамбени, што до сада није био случај у Зрењанину. Тако ће стамбени објекат постати зграда подигнута као хотел, који није био у функцији, на углу улица Цара Душана и Слободана Бурсаћа, као и пословни простор у оквиру објекта у Улици Жарка Зрењанина 8 који је некада користило предузеће “Нафтагас”, а сада се, с околним простором, адаптира у стамбени комплекс назван “Урбана оаза”.

Попис локација на којима се изводе радови, а који није потпун, говори да су градилишта лоцирана у више делова града, а највише их је на територији месне заједнице “Доситеј Обрадовић”. 

– Стамбени комплекс код Централне пијаце, Улица Жарка Зрењанина 14, инвеститор “БМТ Лукс” Зрењанин, 86 станова – завршетак 2. фазе- Стамбени објекат у Улици Доситеја Обрадовића 42a, инвеститор CITY WAVE ESTATE Зрењанин, 36 станова – завршетак 2. фазе

– Стамбени објекат у Улици Доситеја Обрадовића 7, инвеститор “СКВ Инжењеринг” Нови Сад- Стамбени објекат у Улици Доситеја Обрадовића 24, инвеститор “CITY WAVE ESTATE” Зрењанин

– Стамбени објекат у улици Мите Ђорђевића/Јунака Милана Тепића, инвеститор “Fox Invest 021” Нови Сад, 32 стана – 2. фаза- Стамбени комплекс “Квартет”, Улица Тоше Јовановића 19, инвеститор “VRK IMMO” Зрењанин, 55 станова

– Стамбено-пословни објекат на углу улица Панчевачке и Марка Орешковића, инвеститор “Огрев” Зрењанин, 118 станова- Стамбени објекат у Улици Ђорђа Стратимировића 8, инвеститор „Smart Residences“ Зрењанин, 22 стана- Стамбени објекат у Улици Стевице Јовановића 30а, инвеститор „SOA Invest“ Нови Сад- Стамбени објекти у Улици Милана Станивуковића 53-57, инвеститор “БМТ Лукс” Зрењанин, 115 станова – 1. фаза

– Стамбени објекти у Улици др Тихомира Остојића 54, инвеститор Капитал Инвест Зрењанин, 85 станова – 1. фаза- Стамбени објекти у Улици Тоше Јовановића 66, инвеститор МВ Инвест Зрењанин, 43 стана- Стамбени објекти у Улици Тоше Јовановића 50, инвеститор Максимовић градња Зрењанин

– Стамбени објекти у Улици Коче Коларова 23-27, инвеститор “Биоелектрик” Зрењанин, 75 станова

– Стамбено-пословни комплекс на локацији бивше фабрике чарапа “Ударник”, инвеститор “Агрорит” Меленци, 285 станова – припрема локације

У плановима је такође изградња неколико великих стамбених комплекса на познатим локацијама, чија ће реализација у наредном периоду и динамика зависити искључиво од самих инвеститора.- Стамбено-пословни комплекс на Булевару Вељка Влаховића ББ, на улазу у Зрењанин из правца Новог Сада, инвеститор “Екоградња Инвест 023” Зрењанин, 621 стан- Стамбено-пословни комплекс у Ечки, инвеститор “Linglong International Europe” д.о.о. Зрењанин, 300 станова- Стамбено-пословни комплекс у Улици Бригадира Ристића, инвеститор “Дијагонала” Нови Сад

– Стамбено-пословни комплекс у Панчевачкој улици, на локацији некадашњег “Минела”, инвеститори Синиша Коцић и Душан Кордић, Београд, 374 стана- Стамбени објекти у Улици Жарка Зрењанина, инвеститор “Miami Constructions Pros doo” Нови Сад, 31 стан  

Извор: Град Зрењанин