СТИЖУ НОВА РЕШЕЊА ЗА НАКНАДУ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава све обвезнике накнаде за одводњавање да ће достава решења за преосталих девет месеци ове године почети у четвртак 1. новембра. 

Уз решење за преостала три квартала ове године, обвезници ће добити и обавештење о евентуалним дуговањима за претходни период. Решења ће се достављати сукцесивно, а сва би требало да буду испоручена током новембра.

Обвезници накнаде за одводњавање који нису сагласни са решењем, могу да се жале у складу са упутством које им је прослеђено као саставни део овог документа.

Наглашавамо да ће се решења достављати лично на адресу корисника, како је Законом о општем управном поступку и предвиђено. Неиспоручена решења одмах се враћају у ЈВП „Воде Војводине“, а обвезници ће уз личну карту, што до сада није био случај, на било којој пошти моћи добити копију тог решења.

Такође, све недоумице могу се и лично разрешити у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, у шалтер сали за рад са странкама, од 10 до 14 часова. Основне информације о свим врстама накнада, као и до сада, могу се добити позивањем Корисничког сервиса на бројеве 0800 21 21 21, 021 4881 – 433 и 021 4881 – 539.