STOGODIŠNJICA SLOVAČKIH NARODNIH SVEČANOSTI BIĆE PROSLAVLJENA NAREDNE NEDELJE / BUDÚCI TÝŽDEŇ OSLÁVIME STOROČNICU SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ

I ove godine sa nestrpljenjem očekujemo veliki praznik identiteta, kulture i tradicije vojvođanskih Slovaka – Slovačke narodne svečanosti. A imamo šta i da očekujemo. Organizatori su za stogodišnjicu ove značajne manifestacije pripremili bogat program, koji Vam prenosimo u nastavku teksta. Prvo ćemo se, dakle, dotaći istorije.

Prve narodne svečanosti Slovaka u Srbiji održale su se 28. avgusta 1919. Posle gašenja Matice Slovačke u Jugoslaviji, sa organizacijom svečanosti nastavilo se do 1953. godine. Slovačke narodne svečanosti obnovljene su, zajedno sa obnavljanjem Matice, 1990. godine. Svake godine se u Bačkom Petrovcu susreću Slovaci iz cele Vojvodine, a kako ova manifestacija seže i mimo granica Vojvodine, posećuju je i Slovaci iz okolnih država, najviše, pak, iz Slovačke. Sadržaj svečanosti je različit, čine ga kulturno-umetnički programi, izložbe u galerijama, razni susreti, predavanja, sednice udruženja ne samo lokalnog, nego i višeg nivoa, a organizuju se i razna sportska takmičenja. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji je 2009. godine proglasio Slovačke narodne svečanosti praznikom svih Slovaka koji žive u ovoj državi.

Program Slovačkih narodnih svečanosti, 4. avgusta 2019 – 10. avgusta 2019.:

 

 1. avgust 2019. (nedelja)

18.00 – Vernisaž Iz riznice našeg narodnog stvaralaštva (UPŽ)

19.00 – Otvaranje dokumentarne izložbe Stogodišnjice (park Zuske Medveđove)

20.00 – Izložba umetničkih fotografija i promocija fotomonografije Igora Bovđiša Fokus na Bački Petrovac (foaje Slovačkog vojvođanskog pozorišta)

 

 1. avgust 2019. (sreda)

12.00 – Izložba arhivskih dokumenata posvećenih stogodišnjici Slovačkih narodnih svečanosti, Gimnazije „Jan Kolar“ i štamparije u Bačkom Petrovcu (Arhiv Vojvodine, Novi Sad)

18.00 – Književno veče sa Marijom Kotvaš-Jonaš (BŠH)

19.00 – Izložba umetničke tvorbe Pavela Čanjija, Portreti (ZKVS, Novi Sad)

 

 1. avgust 2019. (četvrtak)

10.00 – Međunarodni simpozijum – Slovačke narodne svečanosti – baklja

narodnog osećanja (velika sala Opštine Bački Petrovac)

17.00 – Svečana sednica NSSNM (velika sala Opštine Bački Petrovac)

19.00 – Vernisaž Petrovački pogledi XI Udruženja petrovačkih likovnih

umetnika (prostorije TO)

20.30 – Susret slovačke studentske omladine (Slovački dom, Bačka Palanka)

 

 1. avgust 2019. (petak)

10.00 – Otkrivanje spomen-ploče Adeli Grajzinger (objekat VKP

Progres)

12.00 – Prijem delegacija partnerskih mesta kod predsednika opštine (velika sala Opštine Bački Petrovac)

17.00 – Otvaranje 15. međunarodne izložbe filatelista PETROVAC FILA

2019 (OŠ „Jan Čajak“)

17.00 – Narodno veselje (Klub poljoprivrednika)

17.00 – Etide gimnazijskog upravnog odbora (svečana sala GJK)

18.00 – Vernisaž Život štamparije u toku sto godina (BŠH)

19.00 – Prijem gostiju kod predsednika Opštine (mala sala Opštine Bački Petrovac)

20.00 – 100 – S NARODOM, U NARODU, ZA NAROD – uvodni program

SNS (sala SVP)

22.00 – Rockton 2019, koncert slovačkih rok grupa (tereni OŠ)

 

 1. avgust 2019. (subota)

9.00 – Fudbalski turnir mlađih pionira (Vrbara)

9.00 – Prijem gostiju (SVP)

10.00 – Svečana sednica Skupštine MSS (sala SVP)

11.00 – Pokazne vežbe dobrovoljnih vatrogasaca (kod zgrade VKP Progres –

javnog bunara)

13.00 – Svečano otvaranje Vašara umetnosti (Ul. Maršala Tita)

13.00 – Prodajna degustacija zečjeg paprikaša (Klub odgajivača sitnih životinja)

13.00 – Kuvanje svadbenog kupusa (dvorište UPŽ)

14.00 – Susret zdravstvenih radnika (velika sala Opštine)

15.00 – Takmičenje u kuvanju zečjeg paprikaša „Zlatni kotlić“ (Klub odgajivača sitnih životinja)

15.30 – Prezentacija knjiga slovačkih autorki u organizaciji ASUŽ (velika sala Opštine)

17.00 – Narodno veselje (Klub poljoprivrednika)

17.30 – Susret slovačkih učitelja sa Donje zemlje (velika sala Opštine)

17.30 – Promocija bakalara VŠZ i SR Sv. Elizabete u Bratislavi, Isturenog

departmana Martina Lutera v B. Petrovcu (svečana sala GJK)

18.00 – Fudbalska utakmica veterana (Vrbara)

19.45 – Defile svih učesnika galakoncerta od Trga slobode, Ul. XIV. VÚSB do

terena OŠ)

20.30 – Sa zahvalnošću prema precima – galakoncert naših folklornih ansambala

(tereni OŠ)

 

 1. avgust 2019. (nedelja)

7.00 – Takmičenje u sportskom ribolovu (kanal DTD)

9.00 – Turnir SNS u šahu (sportska hala OŠ „Jan Čajak“)

9.00 – Takmičenje stonotenisera (fiskulturna sala OŠ „Jan Čajak“)

9.00 – Takmičenje lovaca (lovački dom Lesik)

9.30 – Bogosluženje (hram SEAVC u Petrovcu)

10.00 – Teniski turnir (tereni SA-HA)

15.00 – Fudbalska utakmica Debeli – Mršavi (Vrbara)

15.00 – Pozorišna predstava za decu (sala SVP)

16.00 – Susret slovačkih novinara (velika sala Opštine)

17.00 – Fudbalska utakmica FK Mladost – seniori (Vrbara)

18.00 – Biciklistika za decu (Trg slobode)

19.00 – U ježićevoj ostavici – galakoncert dečijih folklornih grupa

(tereni OŠ)

21.00 – Pozorišna predstava za odrasle (sala SVP)

 

PROPRATNI DOGAĐAJI:

 

 1. avgust 2019. (subota)

8.00 – 12.00 – XI Susret kolekcionara sa berze (OŠ „Jan Čajak“)

 

Ekspozicije Muzeja vojvođanskih Slovaka prilagođene za vreme SNS 2019:

Izložba dela Zuske Medveđove (Galerija Zuske Medveđove),

Najstariji dom u Bačkom Petrovcu

Za vojvodjanske: Danica Vŕbová

Na veľký sviatok identity, kultúry a tradície vojvodinských Slovákov, slovom Slovenské národné slávnosti, tešíme sa aj tohto roku. A veru sa čomu aj tešiť máme. Storočnica našich celomenšinových osláv na tento jubilejný ročník pripravila bohatý program, ktorý Vám prenášame v pokračovaní textu. Najprv sa ale dotkneme histórie.

Prvé národné slávnosti Slovákov v Srbsku sa uskutočnili 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením Matice roku 1990. Každoročne v auguste sa v Petrovci stretávajú Slováci z celej Vojvodiny, no toto podujatie presahuje hranice Vojvodiny a navštevujú ho aj Slováci z okolitých štátov, najčastejšie však hostia zo Slovenska. Náplň slávností tvoria kultúrno-umelecké programy, výstavy v galériách, rôzne stretnutia, prednášky a zasadnutia spolkov nielen lokálneho ale aj vyššieho stupňa, a poriadajú aj mnohé športové súťaže. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v tomto štáte.

Program Slovenských národných slávností, 4. augusta 2019 – 10. augusta 2019:

 

 1. augusta 2019 (nedeľa)

18.00 – Vernisáž Z klenotnice našej ľudovej tvorivosti (SPŽ)

19.00 – Otváranie dokumentárnej výstavy Storočnice (park Zuzky Medveďovej pred KŠH)

20.00 – Výstava umeleckých fotografií a promócia fotomonografie Igora Bovdiša Fókus na Báčsky Petrovec (predsieň Slovenského vojvodinského divadla)

 

 1. augusta 2019 (streda)

12.00 – Výstava archívnych dokumentov venovaná stému výročiu Slovenských

národných slávností, Gymnáziu Jána Kollára a tlačiarne v Petrovci (Archív Vojvodiny, Nový Sad)

18.00 – Literárny večierok s Máriou Kotvášovou-Jonášovou (KŠH)

19.00 – Výstava umeleckých diel Pavla Čániho Portréty (ÚKVS Nový Sad)

 

 1. augusta 2019 (štvrtok)

10.00 – Medzinárodné sympózium – Slovenské národné slávnosti – fakľa

národného cítenia (veľká sieň Obce Báčsky Petrovec)

17.00 – Slávnostné zasadnutie NRSNM (veľká sieň Obce Báčsky Petrovec)

19.00 – Vernisáž Petrovské pohľady XI. Združenia petrovských výtvarných

umelcov (priestory TO)

20.30 – Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

 

 1. augusta 2019 (piatok)

10.00 – Odhalenie pamätnej tabule Adely Greisingerovej (budova VKP

Progres)

12.00 – Prijatie delegácií partnerských miest u predsedu obce (veľká sieň Obce

Báčsky Petrovec)

17.00 – Otvorenie 15. medzinárodnej filatelistickej výstavy PETROVEC FILA

2019 (ZŠ Jána Čajaka)

17.00 – Ľudová veselica (Klub poľnohospodárov)

17.00 – Etudy gymnaziálneho kuratória (slávnostná sieň GJK)

18.00 – Vernisáž Život tlačiarne počas sto rokov (KŠH)

19.00 – Vítanie hostí u predsedu obce (malá sieň Obce Báčsky Petrovec)

20.00 – 100 S NÁRODOM, V NÁRODE, PRE NÁROD – vstupný program

SNS (sieň SVD)

22.00 – Rocktón 2019, koncert slovenských rockových skupín (ihriská ZŠ)

 

 1. augusta 2019 (sobota)

9.00 – Futbalový turnaj mladších pionierov (Vrbara)

9.00 – Vítanie hostí (SVD)

10.00 – Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS (sieň SVD)

11.00 – Ukážkový výcvik dobrovoľných hasičov (pri budove VKP Progres –

verejnej studni)

13.00 – Slávnostné otvorenie Jarmoku umenia (Ul. maršala Tita)

13.00 – Predajná ochutnávka králičieho paprikáša (Klub drobnochovateľov)

13.00 – Varenie svadobnej kapusty (nádvorie SPŽ)

14.00 – Stretnutie zdravotníckych pracovníkov (veľká sieň Obce)

15.00 – Súťaž vo varení králičieho paprikáša Zlatý kotlík (Klub

drobnochovateľov)

15.30 – Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ (veľká sieň

obce)

17.00 – Ľudová veselica (Klub poľnohospodárov)

17.30 – Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov (veľká sieň Obce)

17.30 – Promócia bakalárov VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, Detašovaného

pracoviska Martina Luthera v B. Petrovci (slávnostná sieň GJK)

18.00 – Futbalový zápas veteránov (Vrbara)

19.45 – Defilé všetkých účastníkov od Námestia slobody, Ul. XIV. VÚSB po

ihriská ZŠ

20.30 – S vďačnosťou voči predkom – galakoncert našich folklórnych súborov

(ihriská ZŠ)

 

 1. augusta 2019 (nedeľa)

7.00 – Súťaženie športových rybárov (kanál DTD)

9.00 – Turnaj SNS v šachu (športová hala ZŠ Jána Čajaka)

9.00 – Súťaženie stolných tenistov (telocvičňa ZŠ Jána Čajaka)

9.00 – Súťaženie poľovníkov (lovecký dom Lesík)

9.30 – Príležitostné služby Božie (chrám Boží SEAVC v Petrovci)

10.00 – Tenisový turnaj (ihriská SA-HA)

15.00 – Futbalový zápas Tuční – Chudí (Vrbara)

15.00 – Divadelné predstavenie pre deti (sieň SVD)

16.00 – Stretnutie slovenských novinárov (veľká sieň Obce)

17.00 – Futbalový zápas FK Mladosť- seniori (Vrbara)

18.00 – Cyklistika pre deti (Námestie slobody)

19.00 – V ježkovej komôrke – galakoncert detských folklórnych súborov

(ihriská ZŠ)

21.00 – Divadelné predstavenie pre dospelých (sieň SVD)

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

 

 1. augusta 2019 (sobota)

8.00 – 12.00 – XI. Stretnutie zberateľov s burzou (ZŠ Jána Čajaka)

 

Expozície Múzea vojvodinských Slovákov sprístupnené počas SNS 2019:

Výstava prác Zuzky Medveďovej(Galéria Zuzky Medveďovej)

Najstarší dom v Báčskom Petrovci

Text: Danica Vŕbová