STOP DROGAMA!

Neformalno udruženje građana „2 minuta tišine“ , danas je na Trgu slobode skrenulo pažnju na veliku rasprostranjenost droge i zloupotrebu maloletnika pri prodaji psihoaktivnih supstanci. .

287 vrsta psihoaktivnih supstanci je poznato u Srbiji!

Testovi na drogu postoje samo za 5 vrsta!

Deca od 12 godina nisu krivično odgovorna i to se veoma zloupotrebljava kod ulične distribucije droge!

Mislite o tome!