СТРУЧНИ СКУП „ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА 2019“

У  четвртак, 23. маја 2019. године са почетком у 10.00 часова ће се одржати стручни скуп „Транспорт опасног отпада 2019“ у великој сали Привредне коморе Војводине – Мастер центар Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11, III спрат, сала број 13, у организацији Групације за транспорт опасне робе при Удружењу услуга Привредне коморе Војводине (ПКВ) и Кластера опасне робе Србије (КОРС), у циљу безбедног транспорта опасне робе у Републици Србији.

Теме које ће бити обрађене на стручном скупу су:

  • „Предлози и измене Закона о транспорту опасне робе и Измене АДР/РИД 2019“,
  • „Саветник за безбедност у транспорту опасне робе и Саветник за хемикалије као блиски сарадници“,
  • „Класификација и категоризација опасног отпада и опасан отпад као опасна роба“,
  • „Ванредан догађај у транспорту опасне робе“ и
  • „Вредновање рада саветника за безбедност у транспорту опасне робе“.

КОРС је основан 2017. године у Новом Саду, на Оснивачкој скупштини која је одржана у ПКВ, а на иницијативу Железничког инжењерског друштва у сарадњи са ПКВ. На иницијативу КОРС, при Удружењу услуга ПКВ основана је Групација за транспорт опасне робе, у чијем су раду активно учествовали и представници КОРС. Захваљујући тој сарадњи, упућени су коментари и мишљења на Стратегију развоја транспорта опасне робе за период 2017 – 2025. године, као и мишљења и предлози за измену Закона о транспорту опасне робе и превода АДР 2019.