STUDENTI VISOKE ŠKOLE ZA VASPITAČE IZ VRŠCA POSETILI KANCELARIJU ZA INKLUZIJU ROMA

U želji da se nastavi proces očuvanja, negovanja i razvoja romskog jezika u institucijama i
ustanovama, Kancelarija za inkluziju Roma i Matica romska su 2009. godine pokrenuli inicijativu
za otvaranje studijskog programa za vaspitače na romskom jeziku u Vršcu. Pokrajinska vlada je
podržala navedenu inicijativu, te je pre deset godina upisana prva generacija studenata.


U okviru redovinih aktivnosti Kancelarije za inkluziju Roma i direktora Miloša Nikolića, danas su
studenti sa studijskog programa za vaspitače na romskom jeziku u Vršcu, posetili Kancelariju i
razgovarali sa stručnim saradnicima i direktorom.
Sudente je najviše zanimalo na koji način mogu da ostanu u kontaktu sa Kancelarijom i nakon
svršetka studija, kako bi lakaše došli do zaposlenja u struci. Oni su pohvalili novu pokrajinsku
strategiju koju sprovodi Kancelarija za inkluziju Roma u kojoj su dva segmenta
najrasprostranjenija – obrazovanje i zapošljavanje. Većina studenata se složila da Kancelarija za
inkluziju Roma treba što češće da promoviše rad visoke škole strukovih studija za vaspitače u
Vršcu. Da upozna građanstvo, a naročito pripadnike romske zajednice o svim mogućnostima
koje ova visoka škola pruža studentima romske nacionalnosti, jer će se na taj način želja za
studiranjem dok mladih Roma i Rokminja, sigurno povećati.


Direkektor Kancelarija za inkluziju Roma Miloš Nikolić, iskoristio je priliku da se zahvali
studentima zato što su u velikom broju došli u posetu ovoj instituciji i rekao je da je njegov prvi
naredni korak, kada je reč o obrazovanju romske zajednice, da se napravi mreža studenata
romske nacionalnosti, bez obzira na kom faklutetu studiraju, kako bi se kroz tačnu evindeciju za
te mlade i obrazovane ljude pronašlo adekvatno, dobro plaćeno i u struci zaposlenje.
Razgovor između stručnog tima Kancelarije i studenata trajao je duže od sat vremena i protekao
je u veoma prijatnoj atmosferi, a studenti su izrazili želju da češće dolaze u Kancelariju za
inkluziju Roma kako bi se što bolje informisali o svim aktivnostima koje će ova institucija
sprovoditi u narednom periodu.


Studenti sa visoke škole strukovih studija iz Vršca će boraviti u Novom Sadu dva dana i ovakav
vid podrške studentima romske nacionlnosti je po prvu put pokrenut ove godine. Po planu i
programu, sutra će obići lokalne i pokrajinske institucije od posebnog značaja za romsku
zajednicu, kulturno-istorijske znamenitosti, opštinu Sremski Karlovci, romsku redakciju u okviru
RTV, nakon toga će imati sastanak sa prof. dr Zoranom Miloševićem pokrajisnkim sekretarom za
visoko školstvo i naučnoistraživačku delatnost, a u večernjim časovima imaće prilike da
pogledaju predstavu u Srpskom narodnom pozorištu.

Za vojvodjanske: Živana Živanović