STUDIRANJE U SRBIJI POSTAJE PRIVILEGIJA BOGATIH I SREDNJE KLASE

Prosečni student u Srbiji ima 23 godine, ženskog je pola, ne radi tokom studiranja, živi sa roditeljima, mesečni troškovi su joj 34.000 dinara i potpuno finansijski zavisi od roditelja, rezultati su istaživanja koje je 31. maja predstavljeno u okviru projekta „Eurostudent“, a u koje e Udruženje Medija Portal imalo uvid.

Istraživanje je pokazalo da srpski studenti vrlo malo putuju radi učenja i da su glavni razlozi zašto ne rade tokom studiranja obavezno prisustvo predavanjima i nefleksibilno radno vreme.

Koordinator istraživanja za Univerzitet u Beogradu Dragan Stanojević kazao je da je istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku studenata svih državnih i privatnih fakulteta i na svim univerzitetima u Srbiji.

„Istraživanje je usmereno na socijalnu dimenziju studenata u Srbiji. Prema rezultatima čak 96% studenata potpuno finansijski zavisi od roditelja, što je velika razlika u odnosu na studente u Evropi. To pokazuje da studiranje u Srbiji zavisi potuno od finansijskog stanja roditelja, pa će studiranje postati privilegija bogatih i srednje klase“, rekao je za agenciju Beta Stanojević.

Prema njegovim rečima, više od 50% studenata živi kod roditelja, 40% iznajmljuje smeštaj, a 10% studenata živi u domovima.

„U odnosu na studente u Evropi studenti iz Srbje malo putuju zarad učenja, čak manje od 2% studenata je bilo u inostranstu i vratilo se. Zemlje u koje putuju su Nemačka, Austrija, Italija i Španija“, istakao je Stanojević.

On je dodao da studenti u Srbiji, za razliku od studenata u Evopi, nemaju priliku da rade tokom studija.

„To što studenti u Srbiji ne rade nije razlog u tome što su studenti lenji, već je sistem obrazovanja u Srbiji takav da ne dozvoljava rad tokom studiranja, budući da su prisustva na predavanjima i vežbama na fakultetima obavezna. Drugi problem je što naše tržište rada nema fleksibilno radno vreme niti poslove na kojima bi mogli studenti da rade.

Savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tatjana Cvetkovski istakla je na promociji rezultata istraživanja Eurostudent da u Srbiji postoji veliki demografski problem koji utiče na visoko obrazovanje.

„Svake godine u Srbiji umre 35.000 ljudi, a prosečna starost je 42 godine. Zato moramo uključiti veći broj stanovništva u visoko obrazovanje. Ministarstvo prosvete će u svoj program uključiti rezultate ovog istraživanja“, rekla je Cvetkovski.

Istraživanje Eurostudent sprovodi se u Evropi svake druge godine.

U Srbiji je istraživanje sproveo Univerzitet u Beogradu, a rezultate je predstavio HERE tim u saradnji sa fondacijom Tempus.