СУБОТИЦИ СТАТУС ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ

Град Суботица, као дестинација, добио је статус прве категорије туристичког места по решењу Комисије Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Градска управа града Суботице у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице поднела је захтев за категоризацију туристичког места ресорном Министарству. Надлежна Комисија за категоризацију Министарства трговине, туризма и телекомуникација извршила је процену расположивих података обима туристичког промета у претходне три године (квантитативни критеријуми) и утврдила чињенично стање у погледу степена изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре непосредним увидом на лицу места у оквиру града Суботице (квалитативни критеријуми).

Добијањем статуса туристичког места прве категорије наша дестинација ће у Републици Србији спадати у ред приоритетних када је реч о улагањима у туризам. Ова чињеница ће, свакако, утицати и на боље позиционирање наше дестинације на туристичкој мапи регије, као и самих инвестиција у области туризма.

У Републици Србији, поред Суботице, статус прве категорије туристичког места имају Београд, Нови Сад, Ниш, Златибор и Врњачка Бања.

Извор: Град Суботица