СУБВЕНЦИЈЕ ОД 350 МИЛИОНА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА И ОПРЕМУ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је два конкурса за доделу субвенција за отварање нових радних места и за набавку опреме у привредним друштвима. За ова два конкурса опредељено је нових 350 милиона динара.

Kонкурси су, по оцени покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњена Бјелића, наставак политике Покрајинске владе да се субвенцијама подижу привредна активност и запошљавање.

Бјелић је подвукао да ће предност имати пројекти који се реализују у најнеразвијенијим локалним самоуправама у АП Војводини, као и они који предвиђају отварање већег броја радних места.

„Конкурсну меру за отварање нових радних места смо почели крајем прошле године, првим конкурсом којим је до сада субвенционисано отварање 532 нова радна места у Војводини. Новим конкурсима које смо расписали, најликвиднијим предузећима определићемо 250 милиона динара за отварање од десет до 100 нових радних места по једном инвестиционом пројекту, односно по појединачном подносиоцу“, поручио је Бјелић.

Како је навео, преосталих 100 милиона биће усмерено за набавку производне опреме за почетак, повећање или унапређење производње малих и средњих привредних друштава. Он је појаснио да ће корисници тим новцем, у износима од два до десет милиона динара, моћи да покрију и до 50 одсто набавке опреме.

Kонкурсним условима за доделу бесповратног новца за отварање нових радних места, предвиђенe су субвенције за отварање најмање десет, а највише 100 радних места у року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.

Субвенције за бесповратно финансирање куповине опреме привредних друштава повезаних с реализацијом инвестиција предвиђају куповину искњучиво нове опреме, чија набавна вредност не може бити нижа од четири милиона динара.

Конкурси Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самопуправу отворени су до 2. априла ове године.

Извор: Влада АП Војводине