SUBVENCIJE SAMO ZA POLJOPRIVREDNIKE BEZ DUGOVA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku nove mehanizacije, opreme i priplodnih grla i unapređenje proizvodnje. Samo poljopriverdnici koji nemaju dugovanja prema državi moći će da konkurišu. 

Prvi uslov za dobijanje novca za nabavku nove mehanizacije, opreme i priplodnih grla i unapređenje proizvodnje je registrovano aktivno poljoprivredno gazdinstvo.

Međutim, novina koja brine šabačke proizvođače je da za povaćaj sredstava mogu da konkurišu samo poljoprivrednici koji nemaju dugovanja prema državi, uključujući penziono i zdravstveno osiguranje. To je prethodnih godina bio uslov samo za neke podsticaje, a sada je za sve.

Novost je i da se subvencije za nabavku mehanizacije i opreme, dobijaju na osnovu računa, a ne predračuna, kako je bilo do sada.

Ratari, stočari, voćari, bez pomoći države proizvodnju ne mogu da zamisle, ali negoduju zbog komplikovane procedure i dugog čekanja na novac.

”Nikad se ne zna unapred šta nam je potrebno, evo sad sam uradio, sad tražim papire, vitlam, šta mi je potrebno, ne znam ni sam šta mi treba, ni šta da tražim. Problem je što subvencije kasne, nisam dobio ni sve subvencije iz prošle godine, kad bi moglo malo brže da se odrađuje, to bi značilo za sve,” kaže Saša Uladžić iz Bogatića.

”Mogu da pohvalim što država daje posticaj 50%, ali je loše što se traži taj dug za penziono i socijalno. Mislim da država mora naći neko zgodno rešenje, da se oko toga nešto reši, da bi se poljopivednicima olakšalo”, smatra Marko Tovarović iz Bukora.

Novi pravilnici donose izmene u nabavci kvalitetnih priplodnih grla. Za sredstva kod države mogu da konkurišu samo manji proizvođači.

”Krajem prošle godine počela je primena IPARD programa u našoj zemlji, veći proizvođači u svim oblastima proizvodnje sada će biti upućivani na tu dodelu sredstava iz pretpristupnih fondova. Danas je bio proizvođač koji se interesuje za nabavku opreme za proizvodnju mleka, on ima veći broj muznih krava u svom vlasništvu, i on neće moći po ovom pravilniku, jer je maksimalan broj krava koje može imati proizvođač 19. Tako i za druge vidove proizvodnje, tako kad se radi o tovu svinja, maksimalan broj tovnih svinja može biti hiljadu koje proizvođač ima na svom gazdinstvu”, navodi Zoran Kozlina iz Poljoprivredne stručne službe.

Vrednost investicije sa kojom poljoprivrednik konkuriše mora biti najmanje stotinu hiljada dinara.

U jednoj kalendarskoj godini, na osnovu podsticaja, poljoprivredni proizvođač maksimalno može da dobije milion i po dinara.

Izvor: RTS