СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈАЧАЊЕ 14 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну и локалну самоправу на челу са сeкретаром Огњеном Бјелићем потписао je  решења о субвенцијма у вредности од преко 9,6 милиона динара са корисницима који су право на средства остварили по основу Конкурса за суфинансирање пројекта за унапређење  израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика и Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Том приликом секретар Бјелић навео је, да је од укупно 9,6 милиона динара, 8,5 милиона опредељено је општинама Ириг, Опово, Сечањ, Житиште, Кула, Бачка Паланка, Жабаљ, Нови Бечеј и граду Сремска Митровица.

Он је нагласио да су бесповратна средства издвојена како би се ове локалне самоуправе подстакле у управљању сопственим развојем кроз припрему и имплементацију докумената развојног планирања те докумената јавне политике.

Резултат тога, како је Бјелић оценио биће  усвојени стратешки планови развоја, секторске стратегије и израђени или ревидирани акциони планови у јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине.

„Преостала средства у вредности од преко једног милиона, усмерена су општинама Србобран Кањижа, Сомбор, Ириг и Бач а служиће за реализацију пројеката који  подстичу развој и унапређење административних, радних и управљачких капацитета“, појаснио је Бјелић истичући да ови пројекти доприносе развоју ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.