СУД ПОТВРДИО – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПО ЗАКОНУ СПРОВЕЛА ПОСТУПАК ИЗБОРА ДИРЕКТОРА ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН

Апелациони суд усвојио је жалбу Покрајинске владе и одбио предлог бивше директорке ЈП „Војводинашуме“ Марте Такач за обуставу поступка именовања новоименованог директора овог предузећа.

Овом одлуком Суд је потврдио да је Покрајинска влада у целости спровела законску процедуру именовања директора, дефинисану Законом о јавним предузећима.

Сходно одлуци Апелационог суда у Новом Саду одбијен је предлог Марте Такач на привремену меру обуставе именовања новог директора.

Марти Такач истекао је мандат на функцији директора ЈП „Војводинашуме“ у јулу ове године, а наведену функцију обављала је претходних 14 година.