ŠUPLJE I CRNO SRCE – DVA POREMEĆAJA KOD KROMPIRA

U toku je vađenje krompira, pa je moguće da ćete u nekoj od krtola primetiti neobične promene. Zahvaljujući dipl.ing. Srđanu Vidanoviću iz PSSS Pirot predstavljamo vam dva najčešća poremećaja.

Šuplje srce

Početni simptomi ovog poremećaja ispoljavaju se u vidu malih pega braon boje, koje se nalaze bliže centru krtole. Vremenom se povećavaju i postaju šupljine. Njihova veličina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku roze boje, a kasnije postaje braon.

„Smatra se da ova promena na krtolama krompira nastaje usled uslova koji prouzrokuju veoma intenzivan rast i razvoj. Neke krtole, koje imaju više od jedne šupljine crne boje rasproređene po celom tkivu, često su bile izložene ekstremnim temperaturama. Veoma visoke temperature tokom razvoja, skladištenja ili transporta, ili povrede koje nastaju prilikom hlađenja krtola, mogu prouzrokovati pojavu šupnjeg srca kod krompira“, objašnjava Vidanović.

Mere zaštite:

  • sprečavati nagli i nejednak porast krtola;
  • praktikovati uništavanje cime na vreme, da bi se sprečio prekomeran porast ktrola;
  • krtole vaditi po potpunom uništavanju cime, da bi se smanjilo vreme izlaganja visokim temperaturama, do kojih može doći u tom periodu;
  • primenjivati adekvatne količine đubriva i vode za zalivanje useva;
  • tokom skladištenja i transporta omogućiti odgovarajuću cirkulaciju vazduha, koja sprečava pojavu visokih temperatura.

Crno srce

Na krtolama se spolja ne uočavaju nikakve promene. U retkim slučajevima može doći do pojave ružičastih ili crnih vlažnih mrlja na površini krtola. Karakterističan simptom unutar krtole je potamnjivanje tkiva, od sivo-crne do mastilo-crne boje, u centru (srcu) krtole. Nekada može da se proširi i do pokožice. Kada se tkivo isuši, postaje čvrsto i kožasto, a formiraju se i šupljine

„Do pojave crnog srca dolazi kada izvor kiseonika, za potrebe unutrašnjih tkiva, koristi brže nego što je mogućnost dotoka. Uslovi koji mogu uticati na pojavu crnog srca mogu se javiti prilikom poplavljivanja polja ili kada je temperatura zemljišta ekstremno visoka, u skladištu kada je loša ventilacija, u transportu kada se krtole pregrejavaju, ili u uslovima produženog skladištenja na temperaturama oko 0°C. Pojava crnog srca se može pojaviti kada su krtole izložene temperaturi od 41°C do 43°C u trajanju od dva sata“, kaže Vidanović.

Mere zaštite:

  • prilikom skladištenja izbegavati visoke temperature i obezbediti dobru ventilaciju;
  • prilikom transporta ne dozvoliti porast temperature iznad 16°C-21°C;
  • ne skladištiti krompir u gomile visine preko dva metara ako nema dobre aeracije;
  • tokom vađenja krompira uklanjati krtole što većom brzinom iz toplih, lakih zemljišta;
  • uklanjati krtole krompira sa zemljišta odmah, ukoliko se vađenje krompira obavlja pri toplom vremenu.

Izvor:Poljoprivredna stručna služba Srbije