СУСРЕТ АМБАСАДОРКЕ СЛОВАЧКЕ И СЕКРЕТАРА МИЛОШЕВИЋА – STRETNUTIE VEĽVYSLANCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A TAJOMNÍKA MILOŠEVIĆA

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић сусрео се данас са Дагмар Репчеков, амбасадорком Републике Словачке у Србији.

На састанку је било речи о планираној посети Србији и АП Војводини министра просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке, као и даљој сарадњи на унапређењу високог образовања две земље, нарочито кроз заједничке пројекте у области иновационих и информационих технологија.

Амбасадорка Репчеков је нагласила да Словачкој недостаје висококвалификоване радне снаге и да влада велико интересовање институција и факултета за Универзитет у Новом Саду и ИТ сектор, као и да је неопходно пружити што већу подршку мобилности и размени студената и истраживача у овој области.

Секретар Милошевић је упознао амбасадорку Репчеков о динамици изградње Научно-технолошког парка, као и да је политика Покрајинске владе да се по његовој изградњи годишње школује између 800 и 1.000 ИТ стручњака.

 

Pokrajinský tajomník  pre vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú  činnosť  Prof. Dr Zoran Milošević sa dnes stretol s veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovou.

Na stretnutí sa rozprávali o plánovanéj návšteve ministra školstva, vedy, výskumu a športu Republiky Slovenska Srbsku a AP Vojvodiny, ako aj ďalšiu spoluprácu pri podpore vysokoškolského vzdelávania oboch krajín, najmä prostredníctvom spoločných projektov v oblasti inovácií a informačných technológií.

Veľvyslanec Repčeková zdôraznila, že na Slovensku chýba vysokokvalifikovaná pracovná sila a že prevláda záujem inštitúcií a fakúlt pre Univerzitu v Novom Sade a o sektor IT a že je potrebné poskytnúť čo najväčšiu podporu mobilite a výmene študentov a výskumných pracovníkov v tejto oblasti.

Tajomník Milošević informoval veľvyslanca Repčekovú o dynamike výstavby Vedecko-technologického parku, ako aj o politike Pokrajinskej vlády vzdelávať 800 až 1000 IT odborníkov ročne po jej výstavbe.

Preklad do slovenčiny:  Ana Zec