ШУШТАЛЕ СУ И РУСИНСКЕ НАРОДНЕ СУКЊЕ – СУЩЕЛИ И РУСКИ НАРОДНИ СУКНЇ

У Гложану је у викенду за нама одржан 49. Словачки фолклорни фестивал „Тануј, танцуј”, а у оквиру њега и концерт певачких група, народних ансамла и играчких група из скоро свих места у којима живе Словаци у Србији. За словачке певачке групе, оркестре и играчке ансамбле Фестивал је такмичарског типа, а у ревијалном делу су наступили фолклорни ансамбли других народа који живе у Војводини, међу њима и аматери из Русинског културног центра Нови Сад који негују народно благо русинске националне мањине Републике Србије. Они су тај дан на бини и у дефилеу по улицама Гложана показали русинске народне игре које су извели у русинској народној свечаној одећи.  

-Наше Дружтво је први пут учествовало на овом фестивалу, барем у последњих тридесетак година колико је мени познато. Наша најстарија фолклорна ґрупа, односно ветерани су извели Русинску игру. У овој години смо за сада остварили све што смо планирали и више од тога, а у викенду пред наступом у Гложану смо код нас организовали 18. Фестивал дечије стваралашства Русина Војводине „Веселинка”, рекла је Наташа Макаји-Мудрох директорка Русинског културног центра Нови Сад.  

 Русинском културном центру Нови Сад има формиране две фолклорне групе омладинску и ветеране, две певечке групе мушку и женску, дечијих хор, негују соло певање, а имају и драмску секцију чији чланови би ове јесени требали да наступе у Словачкој. Пробе се одржавају редовно. Ове среде, прекосутра 19. јуна у 19.30 сати у својим просторијама у улици Јована Суботића 8 у Новом Саду организују изложбу слика Лере Петкович. После тога планирају наступ на традиционалним фестивалима и манифестацијама у русинским местима Војводине. Већ за две недеље у Русинском Крстуру, затим у августу у Куцури и Ђурђеву, па у Шиду, као и тамо где их позову. У новембру ће организовати свој Годишњи концерт на ком ће наступити скоро све њихове секције. Ово Дружтво своје организације и наступе финансира по пројектима, а углавном их подржавају Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секреатријат за образовање, прописе, управу и националне мањине, Град Нови Сад Управа за културу и Национални савет Русинске националне мањине.      

 За војвођанске.рс : С. Саламун


СУЩЕЛИ И РУСКИ НАРОДНИ СУКНЇ 

У Ґложану у викенду за нами отримани 49. Словацки фолклорни фестивал „Танцуй, танцуй”, у рамикох нього и концерт шпивацких ґрупох, народних ансамблох и танєчних ґрупох зоз скоро шицких местох у хторих жию Словаци у Сербиї. За словацки шпивацки ґрупи, оркестри и танєчни ансамбли Фестивал змагательного характеру, а у ревиялней часци наступели фолклорни ансамбли других народох котри жию у Войводини, медзи нїма и аматере зоз Руского културного центру Нови Сад котри пестує скарб рускей националней меншини Републики Сербиї. Крем на бини вони у дефилеу по улїцох Ґложану приказали руски народни танци котри виводзели у рускей народней святочней шмати.

-Нашо Дружтво по першираз участвує на тим фестивалу, голєм остатнї трицец роки кельо мнє познате. Наша найстарша фолклорна ґрупа, ветеранє виведли Руски танєц. У тим року зме по тераз витворели шицко заплановане и поверх того, а у викенду пред тим виступом у Ґложану зме у нас орґанизовали 18. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”, гварела Наташа Макаї-Мудрох директорка Руски културни центр Новим Садзе.  

Руски културни центр Нови Сад ма два фолклорни ґрупи младежску и ветеранох, два шпивацки ґрупи хлопску и женски, дзецински хор, пестую соло шпиванє, а маю и драмску секцию чийо би члени тей єшенї требали виступиц у Словацкей. Проби ше отримуз порљднњ. На стреду, напозтре 19. юния на 19.30 у своїх просторийох у улїци Йована Суботича 8 у Новим Садзе орґанизую виставу малюнкох Лари Петкович, а потим планую виступац на традицийних фестивалох и манифестацийох у руских местох Войводини. Уж о два тижнї у Руски Керестур, у августу у Коцур и Дюрдьов, потим у Шидзе, як и там дзе их поволаю. У новембре планую зорґанизовац свой Рочни концерт на котри наступя скоро шицки їх секциї. Свойо орґанизациї и виступи финасую по проєктох, а узвичаєдно их потримую Покраїнски секретарият за културу, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини, Город Нови Сад Управа за културу и Национални совит Рускей националней меншини.

 

За войводянски.рс : С. Саламун