ŠVAJCARSKA VLADA POMAŽE REFORMU POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI ODŽACI

Opština Odžaci jedna je od 45 opština u Srbiji koje su izabrane na konkursu za realizaciju projekta “Reforma poreza na imovinu”, koji sa šest miliona švajcarskih franaka finansira Švajcarska vlada, a sprovodi ga međunarodna organizacija International Management Group (IMG).

Program podržava jedinice lokalne samouprave i lokalne poreske administracije u cilju povećanja naplate poreza na imovinu, odnosno sopstvenih prihoda opština i gradova, koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga građanima i privredi.

Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između lokalne vlasti kao pružaoca usluga i građana – poreskih obveznika, tako što se kroz programske aktivnosti lokalne vlasti podstiču da poboljšaju dijalog sa građanima radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana.

Projekat reforme poreza na imovinu podrazumeva da se što više nekretnina uvede u poresku evidenciju i da se realno stanje nekretnina na terenu na koje građani plaćaju porez na imovinu slaže sa poreskom prijavom. Porez na imovinu je čist lokalni prihod koji ostaje lokalnoj zajednici i cilj projekta je da opština pokuša da naplati sve one prihode koji joj pripadaju.

Opština Odžaci će kao i ostale lokalne samouprave dobiti podršku za angažovanje dodatnih saradnika čiji će zadatak biti da na terenu i pri samom lokalnoj administraciji ažuriraju baze podataka u svrhu bolje naplate i obuhvata poreza na imovinu. Popisivači će biti angažovani u toku 2018. godine na period od šest meseci. Oni će dobijati platu koja će biti obezbeđena od projekta, a plan je da oni krenu sa radom od marta nakon što prođu odgovarajuću obuku. Prema rečima predsednice opštine Odžaci Latinke Vasiljković, za popisivanje imovine na terenu biće angažovano šest lica sa evidencije nezaposlenih u Odžacima.

Projekat reforme poreske uprave traje 47 meseci i treba da se završi do 30. aprila 2021. godine, a tada će pet najuspešnijih jedinica lokalne samouprave učestvovati u raspodeli dodatnog nagradnog fonda vrednog milion franaka koji je obezbedila Švajcarska vlada.

Opštine koje budu najuspešnije u povećanju obuhvata naplate poreza na imovinu u 2018. godini i ostvare pravo na raspodelu nagradnog fonda, biće podržane sredstvima u realizaciji infrastrukturnih projekata u skladu sa potrebama građana koji će biti uključeni u proces donošenja odluke gde će se novac od nagrade utrošiti.

Izvor: Opština Odžaci