ŠVAJCARSKA VLADA POMAŽE REFORMU POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI ODŽACI