SVE O DRŽAVNOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA GEOSRBIJI

Građani će ubuduće na portalu “GEOSrbija” moći mnogo lakše da pronađu informacije o 515.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ali i da kontrolišu proces davanja tog zemljišta u zakup. 

Taj portal sadrži podatke o obliku i površini državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i na primer koje su parcele uzete u zakup.

U Upravi za poljoprivredno zemljište kažu da je ta aplikacija revolucija u upravljanju poljoprivrednim zemljistem, a direktor Uprave Branko Lakić ističe da će ona doneti najveću moguću transparentost, a da pritom građane nije koštala ni dinar.

“Ovaj softver je proizvod saradnje Uprave i Republičkog geodetskog zavoda i kao rezultat te saradnje imamo javni portal na kojem je mapirano celokupno državno zemljište u četiri sloja”, rekao je Lakić na predstavljanju aplikacije.

Kako je objasnio, na mapi je različitim bojama prikazano zemljište koje je već u zakupu, zemljište koje se ove godine nudi u zakup, kao i ono koje je izuzeto iz postupka davanja u zakup, ali i zemljište čiji država nije jedini vlasnik, već pravo svojine deli sa drugim fizičkim ili pravnim licem.

Lakić je naveo da će se od ukupno 515.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, ove godine u zakup nudi 460.000 hektara, dok je oko 50.000 hektara već zakupljeno na osnovu ranijih ugovora.

“Ovim softerom obezbeđena je potpuna transparentnost u upravljanju državnim zemljištom. Ne postoji bolji način da se objavi i učini dostupnim građanima šta se dešava sa zemljištem”, podvukao je Lakić i dodao da takvu vrstu softvera nemaju ni neke razvijenije zemlje u svetu.

Naveo je da su pozitivni efekti te aplikacije – transparentnost i mogućnost građanima da vrše kontrolu upoređivajući podatke sa portala sa stanjem na terenu, manja uzurpacija poljoprivrednog zemljišta, veći prihodi od zakupa i veća površina zemlje za zakup.

Ono što aplikacija trenutno ne sadrži, kaže Lakić, jesu podaci ko su zakupci i koliki je iznos zakupa, ali i da će to biti vidljivo na portalu do kraja proleća sledeće godine.

U planu je, navodi on, i da na mapi bude precizno prikazano koje se kulture gaje na parcelama, što će državi obezbediti tačnu statistiku i biti pokazatelj u koje kulture treba više ulagati.

“Na ovaj način pokazujemo da nema tajni i manipulacija sa državnim zemljištem”, podvukao je Lakić.

Izvor: Tanjug