SVEČANA SEDNICA SKUPŠTINE MATICE SLOVAKA SRBIJE – Slávnostné zasadutie Zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku

U Slovačkom vojvođanskom pozorištu u toku je prijem gostiju za svečanu sednicu Skupštine Matice Slovaka Srbije. Predsednik Matice Slovaka u Srbiji, Jan Brtka je dočekao goste i tom prilikom za Vojvodjanske.rs je izjavio: „ Na ovu svečanu Skupštinu, očekujemo dolazak 80 delegata iz svih mesta u Vojvodini.

Svojim prisustvom, Skupštinu će uveličati i delegati iz Slovačke, Rumunije i Mađarske.

Za vojvodjanske.rs :  M. Živković

 

V Slovenskom Vojvodinskom divadle prebieha príjem hostí na slávnoistné zhromaždenie MSS. Predseda Matice Slovákov v Srbsku, Ján Brtka vítal hostí a tou príležitosťou pre Vojvodinské.rs vyhlásil: „Na tomto slávnostnom  Zhromaždení, očakávame asi osemdesiat delegátov zo všetkých miest Vojvdiny.“

Svojou prítomnosťou Zhromaždenie zveličia delegáti zo Slovenska, Rumunska ako aj z Madarska.

Pre Vojvodinské.rs M. Živković