СВЕТСКИ ДАН ОЧУВАЊА ЕНЕРГИЈЕ ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ 14. ФЕБРУАРА – ГРАД ЗРЕЊАНИН ДАЈЕ ДОПРИНОС СПРОВОДЕЋИ НИЗ МЕРА

Светски дан очувања енергије обележава се 14. фебруара како би се указало на значај коришћења енергије, потрошње, оскудице и утицаја енергије на одрживост глобалног екосистема, живота и развоја.
Поред законске регулативе и подстицаја које дефинишу ресорна министарства у примени енергетског менаџмента важну улогу играју и градови, општине, предузећа и становништво.

Град Зрењанин даје допринос очувању енергије кроз различите мере које спроводи

Тако је за субвенције за спровођење мера енергетске ефикасности и смањење нивоа ЦО2 у претходном периоду издвојено 46.812.000 динара.
Замењено је чак 5.000 квадратних метара столарије, као и 157 котлова на природни гас у домаћинствима који умањује емисију ЦО2 за чак 20 одсто у односу на котао на чврсто гориво. Такође, постављање су и фасадне термичке изолације, као и термичке изолације крова и извршена замена котлова на биомасу и извршено постављене нове цевне мреже и радијатора, топлотних пумпи, соларних колектора за припрему топле потрошне воде.

За постављање енергетски штедљиве расвете издвојено је 7.500.000 динара
Током 2021. године у просторима Културног центра Зрењанина извршена је замена досадашњих светиљки штедљивом. Укупно 243 ЛЕД светиљке. Целокупна вредност инвестиције износи 3,6 милиона динара. Радове су финансирали: Покрајинска влада, у износу од 2,2 милиона динара, Град Зрењанин у износу од 1,2 милиона динара, Компанија “Персу” у износу од 200.000 динара

Кроз пројекте ”Заједници заједно” издвојено је 11.500.000 динара.
– Народни музеј Зрењанин: 2.000.000 динара – Замена расвете енергетски ефикасним ЛЕД осветљењем у простору сталне поставке, административном делу и депоима, чиме се остварују уштеде у потрошњи електричне енергије и у великој мери штити музејска грађа смањењем емисије топлоте.
– ОШ „Бранко Ћопић“ Лукићево: 2.000.000 динара – Замена дотрајалих прозора и врата на објекту, чиме школа постаје знатно енергетски ефикаснија у односу на постојеће стање.
– ОШ „Светозар МарковићТоза“ Елемир: 3.000.000 динара – Замена постојећег дотрајалог гасног котла и санација топловодне мреже од гасне котларнице до топлотне подстанице, у циљу ефикаснијег грејања објекта школе и смањења топлотних губитака.
– Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ Меленци: 2.500.000 динара – Замена дотрајалих прозора ПВЦ профилима и замена осветљења новим енергетски ефикаснијим ЛЕД осветљењем у три павиљона болнице.
– ОШ „Бранко Радичевић“ Чента: 2.000.000 динара – Замена прозора, светларника и улазних врата новим ПВЦ профилима чиме се смањује потрошња мазута у грејној сезони.

За спровођење мера енергетске ефикасности на објектима школа реализовани су пројекти укупне вредности: 51.677.930динара, те су у шеснаест школских објеката замењени су котлови, столарија, расвета је замењена штедљивом, а извршени су и радови на обнови фасаде.

Извор: Град Зрењанин