TERAPIJSKO VAJANJE SA IRMOM MIKEŠ U DRUŠTVU ZA PODRŠKU OSOBAMA S AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

TERAPIJSKO VAJANJE SA IRMOM MIKEŠ U DRUŠTVU ZA PODRŠKU OSOBAMA S AUTIZMOM GRADA NOVOG SADA

Od najranijih vremena glinene figurine odražavaju vezu između unutrašnjih stanja i materijalnog sveta. Ta veza ima centralno mesto u art-terapiji. Art-terapija počiva na konceptu da umetnički izraz ne predstavlja samo krajnji produkt stvaralačkog čina, nego kontinuitet razvojnog procesa koji je do njega doveo. U tom kreativnom toku, materijalizuju se nevidljivi delovi nas samih: potisnuta sećanja, […]

Желим више ...