ПЛОВНА КОСАЧИЦА РАДИ НА КАНАЛУ КОД ОЏАКА

ПЛОВНА КОСАЧИЦА РАДИ НА КАНАЛУ КОД ОЏАКА

Након пораста нивоа Дунава и побољшања хидролошких услова отворена је водозахватна устава Бездан на Дунаву, након чега је дошло до повећања дотока свеже воде у канале Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у Бачкој. Водена вегетација, која се у претходном периоду развила на каналима ХС ДТД, се сада због повећаног протицаја воде помера низводно и долази до њеног нагомилавања […]

Желим више ...