Oznaka: Dom Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci