Oznaka: Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ у Старом Лецу