OTВOРEНA 6. MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA СTУДEНATA TУРИЗMA И ХOTEЛИJEРСTВA – MEКСT

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је отварању…

Прочитај више OTВOРEНA 6. MEЂУНAРOДНA КOНФEРEНЦИJA СTУДEНATA TУРИЗMA И ХOTEЛИJEРСTВA – MEКСT