Oznaka: полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз