ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ROMSKIM NASELJIMA – SASTARIMASKO UČHARIPE ANDE RROMANE CARE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U ROMSKIM NASELJIMA – SASTARIMASKO UČHARIPE ANDE RROMANE CARE

Na inicijativu direktora Kancelarija za inkluziju Roma, do sada je u protekla dva meseca, održano četiri sastanaka sa prestavnicima prestavnicima Pokrainskog sekretarijata za zdravstvo. Na sastancima se govorilo o zajedničkom angažovanju ove dve institucije, kako bi se unapredio položaj romske zajednice u segmentu zdravstvene zaštite. Dogovorene su aktivnosti koje će otpočeti po završetku letnjih odmora, […]

Желим више ...