ОДРЖАНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УПРАВЉАЊУ РУРАЛНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

У последњих 10 година поступак укрупњавања пољопривредног земљишта путем комасације…

Прочитај више ОДРЖАНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УПРАВЉАЊУ РУРАЛНИМ ЗЕМЉИШТЕМ