HRVATI U NOVOM SADU

HRVATI U NOVOM SADU

Od Prvog svetskog rata na ovamo, odnosno od 1918. godine, novosadski Hrvati, došlјaci dolaze sve više do izražaja. To su većinom činovnici, došlјaci, „beamteri“ koji su, po prirodi svog zanimanja došli u Novi Sad. Manifestovanje hrvatstva, inače novijeg je datuma. Sve do osamdesetih i devedesetih godina 19. veka, isticao se pojam Šokaca, naročito u Petrovaradinu, […]

Желим више ...
PRVE NOVOSADSKE PIJACE

PRVE NOVOSADSKE PIJACE

Već u XVIII veku u Vojvodini se afirmiše kao bitan ekonomski, politički i kulturni faktor, društveni sloj zanatlija i trgovaca, a Novi Sada je postao vrlo značajan trgovački centar. Njegov geografski položaj na Dunavu je bio takav da je omogućivao živ robni promet. Svi su ljudi trgovci… Svi dakle trguju, ovaj pameću, ovaj trudom, ovaj […]

Желим више ...
SAMOSTAN SV. JURAJA

SAMOSTAN SV. JURAJA

Sigurno ste nekad išli peške na Petrovaradinsku tvrđavu, tako omilјeno mesto svih Novosađana kao i svih iskrenih zalјublјenika u istorijsko blago naših prostora. Sećate se one crkve na početku stepenica? Crkva je građena od 1701. do 1714. godine u baroknom stilu, čija fasada ima tri ulaza sa kamenim dovratnicima i osam stepenika do glavnih vrata. […]

Желим више ...
“KAMENIČKI ŠTIFT”

“KAMENIČKI ŠTIFT”

Današnja zgrada Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, podignuta je 1840. godine. Najpre je bila poznata pod imenom “Kamenički Štift”, a kasnije “Kadetska škola”, a sa njenih prozora, ranije se pružao najlepši pogled na Kamenicu, Novi Sad, Dunav i njegove obale od Futoga do Čerevića. Ovu veliku zgradu, koja je imala ogromno dvorište i […]

Желим више ...
KADA JE FUTOG GARANTOVAO PEŠTI KUPUSOM

KADA JE FUTOG GARANTOVAO PEŠTI KUPUSOM

Porez se u XVIII veku jezikom administracije nazivao kontribucija, a teško selu koje ne bi, tačno i na vreme, uplatilo razrezani porez. Vlasti bi odmah uputili u „dužnička sela“ vojsku, koja je prinudnom naplatom, „egzekucijom“, sakuplјala neisplaćeni porez. Prilikom egzekucije vojnici su, radi naplate poreza oduzimali selјacima konje, rogartu marvu, oruđa i kućni nameštaj. Za […]

Желим више ...