PRVI ZNACI ŽIVOTA NA PROSTORU DANAŠNJEG NOVOG SADA

PRVI ZNACI ŽIVOTA NA PROSTORU DANAŠNJEG NOVOG SADA

Po pričanju Predraga Medojevića, na rečnom području Dunava razvile su se neke od najstarijih civilizacija u Evropi. U neolitu u sredini dunavskog područja postojala je kultura keramike. U bronzano doba na ovim prostorima postojala je razvijena Vučedolska kultura poznata po keramičkim radovima. Brojna nalazišta Vinčanske kulture koja datira iz VI veka p.n.e. do III veka […]

Желим више ...