FOLIJARNA ISHRANA POVRĆA

FOLIJARNA ISHRANA POVRĆA

Činioci koji direktno utiču na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. a jedan od najvažnijih je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, […]

Желим више ...
KVALITETAN RASAD “CARSKE BAŠTE” ZA USPEŠNU PROIZVODNJU POVRĆA

KVALITETAN RASAD “CARSKE BAŠTE” ZA USPEŠNU PROIZVODNJU POVRĆA

Proizvodnji povrća zdravstveno bezbedan i kvalitetan rasad je prioritet. Takav rasad moguće je proizvesti u strogo kontrolisanim uslovima, uz primenu optimalnih tehničko-tehnoloških rešenja. U rasadniku “Carske bašte”, u stakleniku na preko 2000 kvadratnih metara, proizvodi se rasad povrća za potrebe ovog preduzeća i povrtara kooperanata. “Očekujemo da ćemo proizvesti veću količinu rasada obzirom da će […]

Желим више ...