PODELJENA ZAŠTITNA OPREMA SAKUPLJAČIMA SEKUNDARNIH SIROVINA NA NOVOSADSKOJ DEPONIJI

PODELJENA ZAŠTITNA OPREMA SAKUPLJAČIMA SEKUNDARNIH SIROVINA NA NOVOSADSKOJ DEPONIJI

Na novosadskoj deponiji sakupljači sekundarnih sirovina svakodnevno odvajaju iz mešanog komunalnog otpada reciklabilne materijale za dalju obradu. Uglavnom su to PET ambalaža i tvrda plastika, karton i papir. Kako bi tokom ovog nimalo lakog posla bili adekvatno zaštićeni, u saradnji sa gradskom upravom grada Novog Sada i JKP „Čistoća“ Novi Sad, projekat Nemačke razvojne saradnje […]

Желим више ...