ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. […]

Желим више ...
ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. […]

Желим више ...
ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. […]

Желим више ...
ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. […]

Желим више ...