НОВИ САД НАМЕНИО 10 МИЛОНА ДИНАРА ЗА РАД ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА

НОВИ САД НАМЕНИО 10 МИЛОНА ДИНАРА ЗА РАД ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА

Град Нови Сад расписао је Јавни позив за доделу субвенција за програмске активности удружења из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2019. годину. Средства у укупном износу од 10 милиона динара намењена су побољшању услова рада ових удружења. Удружењима ће бити одобрено до 100 одсто од укупно потрраживаних средстава на основу приложених предрачуна […]

Желим више ...