Oznaka: zabranjuju se plastični predmeti za jednokratnu upotrebu