TAJFUN “HASANAGINICA” PROTUTNJAO SUBOTICOM

“Hasanaginica” Novosadskog pozorišta/Ujvideki Szinhaz, izvedena na otvaranju Dezire festivala – 23. novembra u Subotici, podigla je do usijanja temperaturu u gledalištu. Kao da je sam tajfun crvene kategorije protutnjao scenom na kojoj je bila izvedena…

Furiozna predstava koja ni u jednom trenutku ne daje mira mislima, srcu, emocijama, glavi i telu, gađa pravo u metu – u nas, preispitujući naša predubeđenja – javna i tajna, i sve duboko skrivene meandre naših, temeljno usađenih predrasuda…

Ponekom u publici bila je prejaka, možda preglasna – i to je u redu – različiti smo, i neka cveta hiljadu cvetova, a neki su je doživeli kao svoj lični krik za parčetom slobodne volje, slobodnog mišljenja i delanja. Istih onih koje sve češće – i sami – vrlo predano i odano autocenzurišemo…

Iako je u predstavi na sceni uvek više muškaraca, nego žena, i, iako je ta muška energija predstave fascinantna, ovu “Hasanaginicu” do vrhova Kilmadžara uzdižu tri kao stena čvrste glumačke energije i volje, tri odlične glumice – Livije Banka, Terezije Figura i Marte Bereš. Način na koji su njih tri, kroz svoje glumačko biće, po zamisli Andraša Urbana, prožimale Simovićevo štivo, ledi krv u žilama, telo podilazi žmarcima…

Žene Ujvidekove stenovite, bile ste ponovo za podići šešir visoko iznad glave…

S.M.