TAKMIČENJE U PROGRAMIRANJU AUTOMATSKOG RADA UREĐAJA

„Takmičenje programiranja PLC-a“ koje svake godine organizuje „Udruženje za obrazovanje u kontroli i automatizaciji“ (FIOM), ove godine se održava u Subotici, odnosno u Studentskom odmaraćištu Palić, navodi subotica.info.

Studenti sa izuzetnom motivacijom, koji pokazuju interesovanje za upravljačku tehniku koje prevazilazi okvire nastavnog plana i programa, imaju priliku da uporede svoje znanje sa ostalim učesnicima iz karpatskog regiona ali i drugih zemalja, između ostalog i Kazakhstana, Angole i Mongolije.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici se ovom takmičenju pridružila 2012. godine. 

Takmičenje se održava svake godine, a svaki put ga organizuje drugi univerzitet ili fakultet. Na takmičenju obično učestvuje oko 24 tima (timovi od po 3 člana) koji dolaze sa svojim pripremnim nastavnicima. Takmičenje u Subotici trebalo je da se održi 2020. godine, ali je nažalost otkazano zbog pandemije COVID-19. Tako da se ovo sada prvi put održava u Srbiji, Subotici. 

Ispred VTSa organizator dešavanja je prof. Dr Laslo Gogolak, (izjava u prilogu) a tu su i gosti iz Novog Sada sa FTNa, prof. Laslo Tarijan sa svojom ekipom, Milicom Vasović i Miloš Radović studentima master studuja

Izvor: subotica.info