Интернационалног фестивала свирањаvrbas instrumenti2