TREĆE ZASEDANJE IPARD ODBORA ZA PRAĆENJE

Treće zasedanje Odbora za praćenje implementacije pretpristupnog programa za ruralni razvoj za period 2014. – 2020 godine – IPARD Odbor za praćenje, održano je u utorak, 5. juna 2018. godine,  u Palati „Srbija“ (sala „Beograd“, Mihajla Pupina 2, Beograd).

Glavna tema Trećeg zasedanja IPARD Odbora za praćenje pre svega će se odnositi na prve javne pozive za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje, koji su raspisani krajem 2017. i početkom 2018. godine, a članovima se pruža mogućnost da svojim predlozima i radom doprinesu ostvarivanju ciljeva IPARD II programa.

Sednici su, pored članova Odbora, prisustvovali i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj, Delegacije Evropske unije u Srbiji, zatim predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za EU integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

Evropska komisija je, 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga programa pretpristupne pomoći EU za ruralni razvoj Republike Srbije za period 2014. -2020. godine. Odlukom EK određena sredstva za realizaciju IPARD programa iznose 175 miliona evra. IPARD Odbor za praćenje je osnovan u skladu sa Okvirnim i Sektorskim sporazumom, 2015. godine, a prvo zasedanje je imao početkom 2016. godine.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja