TRIBINA „KRALJ ALEKSANDAR PRVI KARAĐORĐEVIĆ UJEDINITELJ”

Tribina „Kralj Aleksandar Prvi Karađorđević Ujedinitelj” održana je u utorak, 22. maja u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je msr Ognjen Karanović, istoričar.

Na početku tribine, Karanović je kazao da nije samo ime Josipa Broza Tita obeležilo postojanje Jugoslavije. Nekoliko decenija pre dolaska komunista na vlast u Jugoslaviji, osnivač i prvi vladar jugoslovenske države, viteški kralj Aleksandar Prvi Karađorđević (1888-1934), praunuk vožda Karađorđa, takođe je uživao veliko poverenje, slavu i simpatije elita, ali i najširih slojeva populacije u mnogim zemljama ondašnjeg sveta, posebno u Evropi.

foto : KCNS

– Odnos jugoslovenskih naroda prema ličnosti i delatnostima ovog znamenitog izdanka dinastije Karađorđević bio je kompleksan iz različitih razloga. Nesporno, njegovo najčuvenije i najkontroverznije delo jeste „stvaranje Jugoslavije”, u čijem procesu je, prema mišljenjima pojedinih istoričara, imao presudnu ulogu – objasnio je Karanović.

Za deceniju i po, koliko je vladao južnoslovenskim narodima u novostvorenoj državi, ličnim zalaganjem i uticajem, uspeo je da izgradi potpuno novu organizaciju državne vlasti, a u statusu regenta postao je suveren države u kojoj je živelo oko četiri miliona građana.

foto : KCNS

Po završetku Velikog rata i slomu Habzburške monarhije, postignutog zaslugama pobedničkog oružja srpske vojske, postao je vladar nove države, u kojoj je 1921. godine živelo blizu 12 miliona građana.

– Često zaboravljamo da je Aleksandar Prvi Karađorđević zaslužan za stvaranje prvog velikog, jedinstvenog, suverenog i nezavisnog „državnog organizma” Južnih Slovena. S druge strane, bio je ličnost od velikog međunarodnog ugleda i značaja, tvorac „versajskog sistema kolektivne bezbednosti” u Srednjoj Evropi, kao i na jugoistoku Evrope – naglasio je Karanović.

Prilikom posete Francuskoj, gde je otputovao da bi učvrstio odbrambeni savez protiv nacističke Nemačke, ubili su ga u Marseju, 9. oktobra 1934. godine hrvatske ustaše i makedonska organizacija VMRO.