TRIBINA „MILAN OBRENOVIĆ – PRVI SRPSKI KRALJ POSLE KOSOVA“

Tribina „Milan Obrenović – prvi srpski kralj posle Kosova“, biće održana u utorak, 12. marta u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je msr Srđan Graovac, istoričar.

Oslikavajući portret kralja Milana, Ljubomir Kaljević je ovog srpskog vladara okarakterisao kao specifičnu osobu (sui generis), kojoj niko nije bio nalik među savremenim evropskim monarsima. Verovatno ni sam Kaljević nije u potpunosti bio svestan do koje je mere uspeo da prodre u suštinu opisa ove značajne i iznad svega zanimljive ličnosti, koja je po mnogo čemu obeležila istoriju Kneževine, potom Kraljevine Srbije u drugoj polovini XIX veka. Da je prethodno rečeno zaista tačno, možda najbolje može da potvrdi krajnje nesvakidašnja sudbina, koja se kralju Milanu prikazala u svom najprevrtljivijem liku. Da li znate još nekoga da je postao vladar sa četrnaest godina, da se oženio u dvadesetprvoj, razveo i odstupio sa prestola u tridesetpetoj, da je vladao punih dvadeset godina, a umro u četrdesetsedmoj godini života? Ovim ne baš dičnim rekordom može se pohvaliti jedino Milan Obrenović IV. Između kralja Milana i srpskog naroda postojao je krajnje neuobičajen odnos. Za života malo ko ga je od pripadnika građanske elite do običnog seljaka voleo i verovao njegovim izjavama i postupcima. Pored svega, kako je zabeleženo, vest o smrti kralja Milana izazvala je suze kod mnogih njegovih podanika i sunarodnika kako u Srbiji, tako i izvan njenih granica. Bio je srpski vladar dosledan političkoj platformi delovanja njegovih prethodnika na prestolu Srbije iz reda članova dinastije Obrenović, te je i njegovom zaslugom Srbija iz Istočne krize, na kraju izašla kao pobednica sa međunarodno potvrđenim statusom nezavisnosti, koju su joj garantovale velike sile na Berlinskom kongresu 1878. godine. Takođe, „državni status“ Srbije umnogome je unapređen 1882. godine, kada je vladarski rang i titula monarha „podignuta na kraljevski nivo“, čime je i država postala Kraljevina. Međutim, život i delatnost kralja Milana u kolektivnoj svesti srpskog etnosa ostali su „zamračeni“ veoma negativnim utiskom Kolektiviteta o prvom srpskom kralju „posle Kosova“. U predstojećim razgovorima u okviru “Tribine mladih” Kulturnog centra Novog Sada, pokušaćemo da „osvetlimo“ razloge zbog kojih „lučnošu“ srpske nezavisnosti, istoriografija, publicistika i najširi slojevi javnosti danas percepiraju, kao jednog od najnesposobnijih i vladara Srbije u njenoj modernoj istoriji.