TRIBINA U KCNS – „KAKO JE RAZORENA JUGOSLAVIJA?“

Tribina „Kako je razorena Jugoslavija u poslednjim decenijama 20. veka” održana je u ponedeljak, 30. aprila u Klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je msr Srđan Graovac, istoričar, a gost tribine msr Ognjen Karanović, takođe istoričar.

Graovac je na početku predavanja rekao da su se već od stvaranja zajedničke države srpska i hrvatska politička elita stalno sukobljavale povodom uređenja države. Srpska elita smatrala je da je unitarno uređenje najbolje rešenje za sve narode, jer je bilo teško u SFRJ povući granice, a da neko ne bude nezadovoljan. S obzirom na činjenicu da su Srbi najbrojniji narod, Hrvati su težili federaciji. Taj spor doveo je do stalne nestabilnosti u Jugoslaviji, mada su, po Graovčevom mišljenju, Srbi doživljavali Jugoslaviju kao konačno rešenje, a za Hrvate je ona bila samo – etapa.

U toj zajedničkoj državi, komunistička vlast u Srbiji proglasila je dve pokrajine – Kosovo i Metohiju i Vojvodinu. Posledice takvih odluka osećamo i danas, a naročito onu kada je srpskim izbeglicama posle Drugog svetskog rata zabranjeno da se vrate na KiM, što je dramatično promenilo etničku sliku te pokrajine.

Međutim, slovenačka i hrvatska politička elita i dalje nisu bile zadovoljne. Zagovarale su ideju da i takvu federaciju treba dodatno federalizovati. Godine 1962. na tajnom sastanku Centralnog komiteta Jugoslavije, Edvard Kardelj prvi put je javno izneo ideju da treba nastaviti federalizovanje države i ojačati republike. Kardelj je bio pred političkom likvidacijom, ali je Tito odustao, jer su Kardelja složno branili Slovenci. Ubrzo se Titu požalio i Vladimir Bakarić da hrvatsko pitanje nije rešeno. U naredne tri godine, uz Titovu podršku, usledilo je uklanjanje najbližih ljudi Aleksandra Rankovića, koji se čvrsto zalagao za očuvanje federalne Jugoslavije. Ranković je smatrao da ponovno otvaranje nacionalnog pitanja vodi u razbijanje zemlje.

Na Brionskom plenumu 1966. godine, sa političke scene Ranković je uklonjen. Novim Ustavom SFRJ iz 1974. godine država je uređena više po konfederalnom nego po federalnom principu. Taj ustav, po Graovčevom mišljenju, bio je ključni osnov za raspad države što se (uz velike promene na međunarodnom planu, raspad SSSR) i dogodilo 90-ih godina.

Gost tribine Ognjen Karanović podsetio je, između ostalog, da je američki diplomata Lorens Iglberger javno priznao da je Nemačka stalno pritiskala SAD nastojeći da se što pre prizna nezavisnost Slovenije i Hrvatske.

Karanović je na kraju zaključio da nema nikakve sumnje u to da najveću odgovornost za tragičan položaj u 90-im godinama prošlog veka ima srpska politička elita koja je 1974. godine učestvovala u kreiranju Ustava SFRJ, što je i dovelo do definitivnog raspada SFRJ.