TRIBINE NA TRIBINI MLADIH

Tribina „Evropa i postbipolarizam“ biće održana u ponedeljak, 12. februara, u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je novinar i publicista Milorad Vukašinović.

Na tribini će biti reči o geopolitičkim tendencijama u „postbipolarnoj eri“, sa naročitim osvrtom na novu „političku geografiju“ evropskog kontinenta. Autor će u tom kontekstu posebno govoriti o aktuelnim događajima na postjugoslovenskom prostoru.

 

Tribina „Vojvoda Vuk – zaboravljeni junak Kajmakčalana“ biće održana u ponedeljak 12. februara u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je msr Ognjen Karanović, istoričar.

„Činilo mi se da se sa njim sahranjuje i Srbija…“, reči su novinara Milosava Jelića, saborca Vojina Popovića, odnosno legendarnog Vojvode Vuka, pretočene u dnevničku zabelešku o stradanju ovog div-junaka srpskog roda na Gruniškom visu, te sudbonosne 1916. godine. Nema sumnje da su mnogi pripadnici širokih slojeva našeg društva čuli za ime Vojina Popovića, čuvenijeg po njegovom nadimku Vojvoda Vuk, ali postavljamo pitanje koliko zapravo poznajemo biografiju i delatnički opus ovog zatočnika fundamentalne borbe srpskog etnosa za slobodom u godinama i decenijama koje su u mnogome odredile budućnost, kako naše zemlje i regiona, tako i svakodnevicu života nas koji živimo na ovim prostorima u prvim decenijama trećeg milenijuma. U proteklih nekoliko decenija, pa i stotinu godina, u svojim istraživačkim poduhvatima, srpska istoriografija poklonila je zapanjujuće malo pažnje analizi povesnice Četničkog pokreta u Staroj i Južnoj Srbiji na kraju XIX veka i u prvim decenijama XX stoleća. Na taj način, načinjena je fundamentalna i metodološka greška u procesima naučnih istraživačkih poduhvata, koji su se preduzimali radi determinisanja sveobuhvatnog sagledavanja istorijskog stanja u kome se srpski etnos nalazio u datom povesnom periodu i posebno na pomenutim geopolitičkim prostorima. Možda su navedeni propusti uticali i na činjenicu da su pojedina istorijska saznanja o datom periodu i pomenutim povesnim zbivanjima, a u prvom redu izvori o istima, ostali delimično do potpuno nepoznati akademskim i širim krugovima javnosti, zbog čega kasnijim zatočnicima razvoja kulture nije ni bilo dopušteno da ove važne prilike iz „najtragičnije i najslavnije prošlosti“ srpskog naroda očuvaju u kolektivnom sećanju etnosa, radi afirmacije svesti o potrebi stvaranja „obrazaca ponašanja“ neophodnih za budućnost, kako kolektiviteta, tako i svih pojedinaca u njemu. Ne zaboravimo da su delatnost gerilskog pokreta otpora srpskog naroda na prostorima Stare i Južne Srbije u godinama „kada se do Nebesa razvijao srceparajući jauk sa Juga“, Balkanski ratovi, sukob državnih institucija sa neformalnim političkim snagama okupljenim oko organizacije „Ujedinjenje ili smrt“, Prvi svetski rat, Golgota preko Albanije, Solunski front, ali i Solunski proces na najneposredniji način uticali na dalji tok razvoja uloge Srbije u Velikom ratu, ali i na epohalne političke i geopolitičke potrese u kojima se srpski narod našao u vremenima posle svršetka do tada najvećeg globalnog oružanog sukoba u povesti svih civilizacija. U velikom delu navedenih istorijskih stanja i procesa učestvovao je i Vojvoda Vuk, a njegovo delo imalo je makar posredan uticaj i na ona stanja i procese koji su se dogodili u prvim godinama i decenijama nakon njegove herojske smrti. Potencijalnu vezu između života i smrti Vojvode Vuka, sa jedne strane, i pomenutih istorijskih procesa u povesti srpskog etnosa sa druge strane, pokušaćemo da osvetlimo na predstojećim interaktivnim razgovorima u okviru „Tribine mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Izvor: KCNS