ТРИДЕСЕТ НОВИХ ДИЈАГНОЗА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ, ОСАМ УМРЛО – ТРИЦЕЦ НОВИ ДИЯҐНОЗИ КАРЦИНОМА ПЕРШОХ, ОСЕМ УМАРЛИ

Циљ акције на Светкси дан карцинома дојке која је одржана, јуче 24. октобра испред платоа Општине Жабаљ имала је за задатак пробудити свест о опакој болести – карцином дојке. Али и да жене увиде да је редовно јављање на превентивне прегледе најбољи начин да се болест дијагностикује на време, што доприноси повећању степена излечења. Више од 90% жена оболелих од рака дојке излечи се уколико се дијагноза постави у почетном стадијуму и исправно лечи.

На акцији за превенцију карцинома дојке у организацији Општине Жабаљ и у сарадњи са Домом здравља Жабаљ говорили су Чедомир Божић председник општине који је поручио свим суграђанкама да здраље и превенција треба да буду на првом месту.

– Овај скуп доказује да смо друштвено одговорна институција, а присутни појединици одговорна лица. Желимо здраву Општину Жабаљ и здраву Србију, рекао је у говору Чедомир Божић председник општине Жабаљ. О статистици оболелих у општини говорио је Никола Дукић директор Дома здравља Жабаљ.

-Прошле године смо нашим пацијентима установили тридесет карцинома дојке, од њега је умрло осам жена. Код пуно жена смо успели да ову болест откријемо и да те жене излечимо, рекао је Никола Дукић директор Дома здравља Жабаљ.

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Циль акциї на Шветови дзень карциному першох котри отримани, вчера 24. окробра опрез будинка Општини Жабель мала задаток пребудзиц свидомосц о опасней хороти – карциному першох. Алє и же би жени обачели же порядни превентивни препатрунок найлєпши способ же би ше тота хорота дияґностиковала на час, цо доприноши звекшаню ступню виздравйованя. Вецей од 90 одсти женох хрих од того карцинома вилїчени кед ше вон дияґностикує у початник стадиюму и правилно лїчи.  

На акциї котру орґанизовала Општина Жабель у сотруднїцтве зоз Домо здравля Жабель гуторели Чедомир Божич предсидатель Општини Жабель котри поручел гражданом же здравє и превениция треба же би були на перим месце.

– Тот сход доказує же зме дружтвено одвичательня иснтитуция, а присутни поєдинци одвичательни особи. Жадаме здраву општину и здраву Сербию, гварел Чедомир Божич предсидатель општини Жабель. О статистики хорих у општини гуторел Никола Дукич директор Дома здравя Жабель.

-Прешлого року зме при наших пациєнтох установели трице карциноми першох, од нього умарли осем. При велїх женох нам ше удало установиц тоту хороту и вилїчиц их, гварел Никола Дукич директор Дома здравя Жабель.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв