Спортско-хуманитарни Рума Тројка из блока – 1. јул