ТС: ВРБАС ПОПРАВИО ИНДЕКС ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Транспарентност Србија и ове године спровела је истраживање „Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији – ЛТИ“, а општина Врбас напредовала је у односу на 2019. годину за 14 места и изнад је просечне оцене за локалне самоуправе у Србији, саопштила је Транспарентност Србија.

„Реч је о истраживању које је спровођено 2015. и 2019. године (биле су обухваћене све општине и градови у Србији) и 2017. године (на узорку од 15 ЈЛС).  Истраживање се ове, као и претходне, године спроводи уз подршку УСАИД-а, и биће урађено и 2021. и 2022. године.

На основу методологије установљене 2015. године поново су оцењене и рангиране све јединице локалне самоуправе у Србији. Врбас на овом рангирању има индекс 54, на скали од 0 до 100, и налази се на деоби 29. места. То је завидан раст од 14 поена у односу на ЛТИ 2019, када је Врбас са ЛТИ 40 делио 65. место. Скор од 54 је изнад просека на нивоу целе Србије од 46″, наводи се у допису Транспарентност Србија.

Транспарентност Србија је нестраначка, невладина и непрофитна организација усмерена на борбу против корупције у Србији. Најважнији циљ који ТС жели да оствари јесте повећање транспарентности рада државних органа као начин да се спречи злоупотреба јавних овлашћења у приватне сврхе. Своје циљеве ТС остварује превентивним деловањем – подизањем свести јавности о опасностима и штетама које корупција наноси друштву, подстицањем реформи и предлагањем конкретних препорука. Транспарентност Србија део је мреже националних огранака организације Transparency International и признати заступник те организације у Републици Србији.

Извор: Општина Врбас