У АКЦИЈИ „ЗАСАДИ ДРВО“ У СУБОТИЦИ ЧЕСТВОВАЛИ И УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

У акцији „Засади дрво“ коју су покренули Adria Media Group и компанија dm drogerie markt учествује више локалних самоуправа на целој територији Републике Србије, међу којима је и Град Суботица.

Прва етапа акције „Засади дрво“ на територији града Суботице реализована је 5. марта ове године приликом које су радници ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица засадили укупно 207 садница на пет локација: Парк Дудова шума, Либолегело, Парк Рајхла Ференца, у оквиру блоковског зеленила између стамбених зграда и у жардињерама у центру града.

Друга етапа реализована је данас, 17. марта, на две локације – у Парку Ћирила и Методија и у Парку Прозивка, када  је укупно посађенa 171 садница. Поред представника иницијатора акције, Adria Media Group и компаније dm drogerie markt, садњи су присуствовали и активно учествовали у њој и ученици основних школа „Соња Маринковић“ и „Матко Вуковић“ из Суботице, као и грађани – волонтери.

Уз стручни надзор запослених из ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и Службе за комуналне послове Градске управе Града Суботице, ученици и волонтери су, том приликом, могли да се упознају са техникама правилне садње, системом рада запослених на одржавању и обнављању јавних зелених површина и значајем подизања нових и обнављања постојећих зелених површина за квалитет живота свих становника Суботице.

Новозасађене саднице утицаће на смањење прашине и буке, редукцију загађења и обезбеђење кисеоника, на социолошко и физичко здравље људи, као и на побољшавање еколошке и естетске слике града Суботице и јачање његовог визуелног идентитета.

Поред Adria Media Group i dm drogerie markt, у акцији „Засади дрво“ учествују и институционални партнери: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, ЈП „Србијашуме“, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као и Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, у сарадњи са ЈП „Војводинашуме“, Покрет горана Србије, Привредна комора Србије, Ботаничка башта „Јевремовац“, Шумарски факултет у Београду и Шумарска школа Краљево.

Извор: Град Суботица